do góry  
  »  Promotor prac naukowych

Ks. prof. Wojciech Danielski był promotorem wielu prac magisterskich.
Podajemy pierwsze 13 tytułów.

Więcej...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy