do góry  
30 kwietnia 2006

Dział Bibliografia został rozbudowany. Obecnie znajdują się w nim trzy działy:
 • Bibliografia publikacji ks. Wojciecha Danielskiego
 • Bibliografia publikacji o ks. Wojciechu Danielskim
 • Indeks tytułowy - chronologiczny
  Serdeczne "Bóg zapłać" p. mgr Ewie Borkowskiej za zweryfikowanie istniejących i przygotowanie dodatkowych opisów bibliograficznych publikacji związanych z ks. Danielskim.


  Cały projekt podjęliśmy zainspirowani rozmowami na urodzinach Agnieszki. Jej więc dedykujemy tę pierwszą odsłonę serwisu o ks. Wojciechu. Redakcja

  Pierwsza aktualizacja 10 grudnia 2005

  Rozpoczęliśmy 18 października 2005r. Do 10 grudnia trwało przygotowanie stron do publikacji. Zebraliśmy wyjściowy materiał, zasadniczo spośród już publikowanych na różnych stronach internetowych Ruchu Światło-Życie i poszczególnych oazowiczów. Składamy serdeczne "Bóg zapłać" wszystkim, którzy próbowali ukazać w sieci sylwetkę i dzieło ks. Wojciecha. Dalszy rozwój serwisu jest zależny od współpracy zainteresowanych.

  Całość serwisu, jak również poszczególne jego części, podlegają ochronie zgodnie z zasadami OLP 1.0 wypracowanymi przez DKS Ruchu Światło-Życie. Prosimy o uszanowanie i przestrzeganie tych zasad.

  Strona główna

  Prezentacja

  Życiorys
  Poddział "Życiorys" będzie zawierał zestawienia faktów z życia ks. Wojciecha i jego rodziny. Na razie jest tam jeden tekst

  " Ks. Wojciech Danielski - życiorys
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Życiorys ks. Wojciecha Danielskiego
  Tekst opracowany przez ks. Jerzego Józefa Kopecia CP, o. Emiliana Lenarta OFM obs, ks. Zbigniewa Wita, Grażynę Wilczyńską w książce: Życie uczynił liturgią. Ks. Wojciech Danielski 10 IV 1935 - 24 XII 1985, Lublin 1995, s. 9 - 13.
  Tekst zaczerpnięto ze stron Ruchu Światło-Życie diecezji radomskiej
  http://www.radom.oaza.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=104
  zgodnie z zasadami OLP 1.0

  Kalendarium życia
  Poddział "Kalendarium życia" zawiera kalendaria opracowane w jak najbardziej przejrzystej formie dla zorientowania się w chronologii życia i posługi ks. Wojciecha. Obecnie został umieszczony pierwszy tekst - ogólny:

  " Nota biograficzna ks. Wojciecha Danielskiego
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Najważniejsze daty i wydarzenia z życia ks. Wojciecha
  Tekst autorstwa p. Grażyny Wilczyńskiej, opracowany na potrzeby serwisu
  http://www.oaza.org.pl/polski/dokumenty/notabiog.html
  Zestawienie uzupełniono na podstawie:
  http://www.zielonagora.oaza.org.pl/jp/historiakalendarium.php?PHPSESSID=3e4b5d422540817249de29856605c618
  oraz
  http://www.apologetyka.katolik.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1022&Itemid=111

  Kalendarium
  Poddział "Kalendarium" zawiera zestawienia wydarzeń dziejących się w Ruchu Światło-Życie, Kościele, Polsce i świecie w czasie pełnienia posługi przez ks. Wojciecha.
  Na początek pierwszy tekst:

  " Historia Ruchu Światło-Życie w czasie posługi ks. Wojciecha jako moderatora krajowego
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Kalendarium opracowano na podstawie książki Marii Paluch: "Zarys historii Ruchu Światło-Życie". Zwrócono uwagę na najważniejsze wydarzenia.
  Tekst znajduje się w kilku miejscach sieci:
  http://www.elk.oaza.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=6
  http://www.opole.oaza.pl/his-daty.htm
  http://www.oaza.zamosc.opoka.org.pl/daty.htm
  http://www.foszoe.friko.pl/historiaoazy.html
  Zachowujemy zasady OLP 1.0

  Teksty ks. Wojciecha

  Rozważania i modlitwy
  W poddziale "Rozważania i modlitwy" umieściliśmy cztery teksty modlitewne autorstwa ks. Wojciecha. Serdeczne "Bóg zapłać" dla ks. dk. Tomasza Mocha za możliwość wykorzystania tekstów modlitw ks. Wojciecha, które przygotował na swoje strony.
  " Inicjacja liturgiczna w parafii
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Przykłady komentarzy liturgicznych
  http://www.oaza.org.pl/polski/czasopisma/oaza/31/str34.html


  " Nieść swój krzyż każdego dnia
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Droga Krzyżowa


  " Modlitwa całkowita - Modlitwa przygotowująca do współofiary we Mszy świętej
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Weź, o Panie, mnie całego ...
  http://www.tmoch.neostrada.pl/lew/modlitwa128.htm

  " Modlitwa przed Mszą Św. poranną
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Panie Jezu Chryste, Emmanuelu ...
  http://www.tmoch.neostrada.pl/lew/modlitwa13.htm

  " Codzienne zjednoczenie się kapłana z Chrystusem Sługą
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Panie, Jezu Chryste,
  mój jedyny MISTRZU ...
  http://www.tmoch.neostrada.pl/lew/modlitwa98.htm

  Homilie
  W poddziale "Homilie" na początek dodaliśmy homilie już publikowane na różnych stronach oazowych. Są to homilie publikowane w starym serwisie www.oaza.org.pl oraz na stronach Domowego Kościoła, Oazy i Eleuterii. Na kolejne przyjdzie czas gdy wyrażą zgodę właściwe osoby.

  " Homilia na X KKO 23 lutego 1985 - Ku wolności
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Fragment homilii ks. Wojciecha wygłoszonej na X KKO Ruchu Światło-Życie 23 lutego 1985 r.
  http://www.oaza.org.pl/polski/czasopisma/oaza/29/13kwc.html

  " Homilia podczas Nabożeństwa Słowa Bożego 26 lutego 1983 r. - Człowiek dźwignięty z niemocy dźwiga drugich mocą doznanej łaski
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Homilia wygłoszona podczas Nabożeństwa Słowa Bożego "Nowy Człowiek" do tekstów: Ef 4, 1. 17-52; J 5, 1-3a. 5-21. 24 (VIII Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, Częstochowa, 25-28 lutego 1983 r.).
  Eleuteria nr 54, kwiecień - czerwiec 2003
  http://www.oaza.org.pl/eleuteria/Eleuteria/54/index.html

  " Homilia we mszy świętej 8 czerwca 1984 r.: Więcej miłości - większa odpowiedzialność
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Homilia we mszy świętej piątku 7. tygodnia wielkanocnego do tekstów: Dz 25,13-21; J 21,15-25(!)
  Centralna Oaza Matka

  " Homilia 26 maja 1985: Duch Święty jest nam dany dla wspólnego dobra
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Fragmenty homilii we Mszy św.
  w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
  Krościenko, 26 maja 1985 r.
  http://www.dk.oaza.org.pl/auto/lart.php?nrlistu=86&nrart=7

  " Homilia 25 lutego 1984 r.: Jasna Góra szkołą i mocą wspólnoty narodu: dzielenie przeżyć, pomocy, pokuty, eucharystii i czuwającej modlitwy
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Homilia we mszy świętej soboty 7. tygodnia zwykłego do tekstów: Jk 5,13-20; Mk 10,13-16 w ramach IX Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Częstochowie, na Jasnej Górze 25 lutego 1984r.
  http://www.oaza.org.pl/polski/dokumenty/wdh4.html

  " Homilia 25 lutego 1984 r.: Kryterium wspólnoty i źródło odpowiedzialności - Eucharystia i wiara Piotra
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Homilia podczas Nabożeństwa Słowa Bożego do tekstów: Dz 2,40-47;4,31-37;11,19-26;Łk 22,14-20.24-32 w ramach IX Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie na Jasnej Górze, 25 lutego 1984 r.
  http://www.oaza.org.pl/polski/dokumenty/wdh5.html
  http://jaceksdb.koszalin.opoka.org.pl/oaza26.htm

  " Homilia w jutrzni 28 lutego 1983 Nosiłem was na skrzydłach orlich
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Homilia w jutrzni poniedziałku II tygodnia Wielkiego Postu do tekstu: Wj 19,4-6a - w ramach VIII Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Częstochowie 25 - 28 lutego 1983
  http://www.oaza.org.pl/polski/dokumenty/wdh3.html

  " Homilia 27 lutego 1983 Ludzi przemienionych już widać
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Homilia na II Niedzielę Wielkiego Postu "C" do tekstów: Rdz 15,5-12.17.18; Flp 3,17 - 4,1; Łk 9,28-36 - w ramach VIII Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Częstochowie 25 - 28 lutego 1983
  http://www.oaza.org.pl/polski/dokumenty/wdh2.html
  http://jaceksdb.koszalin.opoka.org.pl/oaza27.htm

  " Homilia w jutrzni 26 lutego 1983 r. Przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobrym
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Homilia w jutrzni soboty I tygodnia Wielkiego Postu do tekstu: Iz 1,16-18 w ramach VIII Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Częstochowie 25 - 28 lutego
  http://www.oaza.org.pl/polski/dokumenty/wdh1.html

  Konferencje i referaty
  Poddział "Konferencje i referaty" zawiera, póki co, tylko fragment referatu ks. Wojciecha z 1985 roku publikowany na stronach Domowego Kościoła, oraz konferencję z IV Pielgrzymki KWC z 1984 r. publikowaną na stronach Eleuterii

  " Nowa Kultura
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  [...] proponujemy zatrzymanie się nad tekstem programowej konferencji ks. Wojciecha Danielskiego, którą wygłosił w szóstym roku posługiwania Krucjaty, 27 października 1984 r. w jasnogórskim sanktuarium na IV Krajowej Pielgrzymce Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
  Tekst zaczerpnięty ze stron Eleuterii - pisma KWC (Eleuteria nr 55, lipiec - wrzesień 2003)
  http://www.eleuteria.oaza.org.pl/Eleuteria/55/index.html

  " KKO 23 lutego 1985: Promieniować nową kulturą
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  fragmenty referatu Moderatora Krajowego "Kościół ostoją ciągłości kultury narodu i zadania Ruchu Światło-Życie"
  http://www.dk.oaza.pl/auto/lart.php?nrlistu=94&nrart=5

  Publikacje
  Poddział "Publikacje" zawiera prezentację publikacji ks. Wojciecha Danielskiego. Do wielu nie mamy jeszcze opisów - zapraszamy do współpracy.
  Pozostałe opisy pochodzą ze stron
  http://www.wroclaw.oaza.org.pl/diakonie.html
  http://www.ika.edu.pl/servlets/oferta?cmd=get&id=100423
  http://www.bu.uz.zgora.pl/bnh/nabytki/2004/d20844.htm
  http://www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/11/14.htm
  lub są opracowaniami własnymi Redakcji.
  Autorom bardzo dziękujemy.

  Aktualnie w spisie znajdują się następujące pozycje:

  " Pana mojego spotykam. w słowie i w sakramencie (2005)
  Ks. Wojciech Danielski
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Pana mojego spotykam... - w nowym człowieku (2005)
  Ks. Wojciech Danielski
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Pana mojego spotykam...... w dniach odpoczynku (2001)
  Ks. Wojciech Danielski
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych (1997)
  Ks. Wojciech Danielski
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Eucharystia. Misterium - Ofiara - kult (1997)
  Materiały z sympozjów: sekcji wykładowców liturgiki (Włocławek 11-12. IX. 1996) i Instytutu Fromacji Pastoralno-Liturgicznej KUL (Lublin, KUL, 10. IV. 1997) z okazji 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu.
  Red. Józef Jerzy Kopeć CP
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Ćwiczenia liturgiczno-pastoralne : przygotowanie zgromadzenia liturgicznego (1996)
  ks. Wojciech Danielski oprac. Jerzy Kopeć CP
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Formacja postawy służby wobec Chrystusa i Kościoła w bierzmowaniu (1996)
  ks. Wojciech Danielski
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Przeżywanie liturgii w rodzinie (1996)
  ks. Wojciech Danielski
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Liturgia szkołą duchowej formacji chrześcijańskiej (1995)
  ks. Wojciech Danielski, Jerzy Kopeć CP
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Duchem całym... (1995)
  ks. Wojciech Danielski
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Triduum paschalne : podręcznik dla duszpasterzy i służby liturgicznej (1992)
  Autorzy tekstów i opracowań liturgicznych: ks. Franciszek Blachnicki, ks. Wojciech Danielski, ks. Stanisław Hartlieb ; tł.: Lucyna Rutowska, Maria Starnawska
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Podstawowa biblioteka liturgiczna (1989)
  bp. Stefan Cichy, ks. Wojciech Danielski
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Ruchy odnowy w Kościele (1986)
  Zbiór wypowiedzi, poświęconych ruchom odnowy moralnej, i życia duchowego w Kościele. Zawiera m.in. homilie ks. Wojciecha Danielskiego
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Mszał księgą życia chrześcijańskiego (1989)
  Praca zbiorowa pod redakcją ks. Bogusława Nadolskiego TCHR, autorzy - m.in. ks. Wojciech Danielski
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Triduum paschalne : podręcznik dla duszpasterzy i dla służby liturgicznej (1988)
  Autorzy tekstów i opracowań liturgicznych - ks. Franciszek Blachnicki, ks. Wojciech Danielski, ks. Stanisław Hartlieb, tłumaczenie - Lucyna Rutowska, Maria Starnawska, redakcja - ks. Franciszek Blachnicki, Irena Kucharska
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Ks[iądz] Wojciech Danielski do Ruchu Światło-Życie 1984 (1987)
  ks. Wojciech Danielski
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Ks[iądz] Wojciech Danielski do Ruchu Światło-Życie 1983 (1986)
  ks. Wojciech Danielski
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Ks[iądz] Wojciech Danielski do Ruchu Światło-Życie 1982 (1986)
  ks. Wojciech Danielski
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Triduum Paschalne : Modlitwa Godzin (1986)
  ks. Wojciech Danielski
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Domowy Kościół : ruch wspólnot rodzinnych w ramach Ruchu Światło-Życie : informacje (1985)
  odp. ks. Wojciech Danielski, s. Jadwiga Skudro
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Homilie : Centralna Oaza Matka - Centralna Oaza Modlitwy : 20-23 maja 1983 (1983)
  oprac. ks. Wojciech Danielski
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Modlitwa liturgiczna na Oazie Nowego Życia III stopnia (1981)
  oprac. ks. Wojciech Danielski, Irena Kucharska
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Hymny maryjne dawne i współczesne w odnowionej Liturgii Godzin (1979)
  ks. Wojciech Danielski
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Alleluja : zbiór śpiewów mszalnych i pielgrzymkowych (1978)
  oprac. ks. Wojciech Danielski et al.
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Struktura celebracji mszy św. i uczestnictwa wiernych (1976)
  ks. Wojciech Danielski
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Laetatus sum : na pielgrzymkę (1974)
  Wstępami opatrzył ks. Wojciech Danielski
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Modlitwa codzienna i wybór śpiewów mszalnych dla służby liturgicznej (1973)
  ks. Wojciech Danielski, Gizela Skop
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Wykłady ks[iędza] prof[esora] Danielskiego na temat liturgiki pastoralnej : wygłoszone w dniach 20 II - 5 VI 1973 (1973)
  ks. Wojciech Danielski
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Wprowadzenie do czytań mszalnych na dni powszednie okresu Wielkiego Postu Przygotowania Paschalnego (1973)
  ks. Wojciech Danielski
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Reforma roku liturgicznego i nowy kalendarz (1970)
  ks. Wojciech Danielski
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Materiały pomocnicze do wykładów z liturgiki (1970)
  ks. Franciszek Blachnicki, ks. Franciszek Greniuk, ks. Wojciech Danielski, ks. Stanisław Hartlieb
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Jak korzystać z nowego lekcjonarza tzw. okolicznościowego (1969)
  ks. Wojciech Danielski
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  " Wprowadzenie do liturgii (1967)
  Praca zbiorowa, której autorem jest m.in. ksiądz Wojciech
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  Dorobek naukowy
  Poddział "Dorobek naukowy" omówi prace naukowe pisane przez ks. Wojciecha - jego magisterkę, doktorat i habilitację oraz katalog prac powstałych pod jego kierunkiem.

  " Promotor prac naukowych
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Ks. prof. Wojciech Danielski był promotorem wielu prac magisterskich. Podajemy pierwsze 13 tytułów.
  Na początek - pierwsze zestawienie magisterek. Wykorzystano materiały o pracach magisterskich powstałych pod kierunkiem ks. prof. Wojciecha Danielskiego publikowane w serwisach Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES i poznańskiego WSD. "Bóg zapłać".
  http://www.fides.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=03&IM=05&WI=DANIELSKIbWOJCIECH&NU=01&MA1=rozwi%F1
  http://www.fides.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=03&IM=05&WI=DANIELSKIbWOJCIECH&NU=01&CE=1&DD=11
  http://www.wsdsc.poznan.pl/sem/strony/studia/mgr/liturgika.htm

  Tłumaczenia
  Poddział "Tłumaczenia" zawiera utwory innych autorów tłumaczone przez ks. Wojciecha. Są to fragmenty Pisma Świętego, jak również różnych pieśni i piosenek religijnych. Niektóre z nich zostały umieszczone w różnych serwisach… "Bóg zapłać" autorom za propagowanie twórczości ks. Danielskiego.

  " Kantyk Symeona
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska
  Łk 2, 29-32, tłum. ks. W. Danielski

  " Chrystus Pan karmi nas
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  muzyka: ks. J. Gelineau SJ, słowa: Magnificat, tł. ks. W. Danielski
  http://www.arkanoego.pl/odrana08.asp

  " Radosna Światłości
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  hymn z II wieku współcześnie przetłumaczony i zaadaptowany w środowisku Ruchu Światło-Życie. Przetłumaczył go ks. Wojciech Danielski, muzykę napisała Gizela Skop

  " O Ty co mieszkasz sam
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Hymn Tamulów, tł. ks. Wojciech Danielski
  http://www.oazahalemba.katowice.opoka.org.pl/teksty/o.htm

  " Głoś Imię Pana
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  sł. J. Neoander, m. Stralsund, tł. ks. Wojciech Danielski
  http://www.giszowiec.org/g.htm

  " Śpiewajcie Panu pieśń Nowej Ziemi
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  V. Toscani, tł. ks. Wojciech Danielski
  http://www.giszowiec.org/s.htm

  " Hymn św. Pawła o miłości
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  "gdyby św. Paweł pisał dziś do młodych"

  Teksty o ks. Wojciechu

  Świadectwa
  Poddział "Świadectwa" czeka na autorów.

  Wspomnienia
  W poddziale "Wspomnienia" na początek uwzględniono wzmianki o ks. Wojciechu zamieszczane na różnych stronach internetowych. Autorom składamy serdeczne "Bóg zapłać", teksty wykorzystujemy zgodnie z zasadami OLP 1.0:

  " ks. Franciszek Blachnicki, Liturgia w świetle tajemnicy Chrystusa Sługi
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  … Nie jest to na pewno przypadek, że drugim Moderatorem Krajowym ruchu był właśnie On - Człowiek Paschalny…
  http://www.oaza.pl/dokument.php?id=713

  " Ks. Andrzej Madej OMI - "Tyle rozpocząłem"
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Wspomnienie o ks. Wojciechu Danielskim
  http://www.oaza.org.pl/polski/czasopisma/oaza/30/str16-17.html

  " Ks. Zbigniew Snarski, Być we wspólnocie
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Moja relacja do Wspólnoty Chrystusa Sługi jest wpisana w życiowe doświadczenia. Z Kaplicą Chrystusa Sługi związane jest moje doświadczenie dotyczące tzw. "świętych rozmów" z ks. Wojciechem Danielskim.
  http://www.oaza.org.pl/polski/czasopisma/oaza/30/str16.html

  " Tomasz Moch: Życie uczynił liturgią - Homo Paschalis
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Wielu z nas, kleryków, szybko przemykając korytarzem niedaleko profesorskiej piątki mija zdjęcie uśmiechniętego księdza. Wisi ono wśród zasłużonych absolwentów seminarium takich jak ks. Bozowski, Popiełuszko, czy wychowawców jak o. Miętek. Niestety, kiedy w rozmowie w seminarium pada jego nazwisko okazuje się, że towarzyszy temu często pytanie: "A kto to?"
  http://www.tmoch.neostrada.pl/autor/akt22.htm

  " Barbara Głowoc, Katarzyna Jendralska, Justyna Sroka: Myśli o ks. Wojciechu Danielskim...
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  fragment Wieczornicy "ks. Wojciech Danielski - Homo Paschalis"
  przygotowanej przez Basię Głowoc, Kasię Jendralską i Justynę Srokę
  http://www.katowice.oaza.pl/index.php?id=informacje.kronika.pielg_milosci.o_liturgii

  " Małgorzata Bonna: Wspomnienia o ks. Wojciechu na KO 2005
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Wiele razy w czasie XXX Kongregacji Odpowiedzialnych przewijała się postać ks. Wojciecha Danielskiego.
  http://oazowicz.blog.onet.pl/1,AU458421,index.html

  " Grażyna Wilczyńska: Wielkanocny człowiek
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Homo Paschalis - człowiek paschalny, człowiek wielkanocny - to jakby nowe imię nadane księdzu Wojciechowi Danielskiemu (1935 - 1985) przez przyjaciół po Jego odejściu do Pana.
  http://www.plo.lublin.pl/~wieczerza/13wczlow.htm

  " Teresa i Bernard Szczygielscy: Świadectwo poruszyło najgłębsze pokłady wspomnień…
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  ... Zaproszony gość, Ks. Wojciech Danielski, mówił, kto to jest animator. To była nauka, której już nikt później nie poprawiał! Jego słowa utrwaliły się w nas na zawsze.
  http://www.dk.oaza.pl/auto/lart.php?nrlistu=85&nrart=12

  " Ks. Henryk Bolczyk: potrzeba świadków harmonii
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Ks. Wojciech to świadek, który złożył ofiarę całkowitą.
  http://www.oaza.pl/dokument.php?id=166

  " s. M. Laura - nazaretanka: Rozmiłowany w bliźnim - ksiądz Wojciech Danielski
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Co powiedziałby do nas Ksiądz Wojciech dzisiaj? Pewnie przypomniałby nam, że "Pan Bóg wciąż chce w nas zobaczyć Swe podobieństwo" ,że "kiedy się schodzi z góry Przemienienia, to się ma język z każdym człowiekiem", że "wspólnota najbardziej się sprawdza, gdy widzimy wokół siebie bliźnich."
  http://www.oaza.franciszkanie.pl/Charyzmat/index.php?zm=83

  " Ks. Jan Sikorski: Oblat św. Benedykta
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Jako kleryk ks. Wojciech Danielski w seminarium wprowadził zwyczaj przygotowywania przez "obaturę" codziennych komentarzy liturgicznych.
  http://www.fides.org.pl/~fides/lektury/chowanczak/sikorski.html

  " Witold Kowalczyk: Moderator Domowego Kościoła
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Ks. Danielski powierzył on posługę moderatora krajowego Domowego Kościoła ks. Stefanowi Patryasowi.
  http://www.oaza.lublin.pl/html/dk_historia.html

  " Irena Kucharska: Tłumacz Liturgii Godzin
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Ks. W. Danielski wiele swego czasu, wiedzy i talentu włożył w przetłumaczenie z łaciny dla nas, członków Ruchu Światło-Życie, tekstów Liturgii Godzin
  http://www.oaza.lublin.pl/html/slowodnia.html

  Referaty
  Poddział "Referaty" będzie zawierał naukowe opracowania nt. działalności ks. prof. Wojciecha Danielskiego

  Publikacje prasowe
  W tym poddziale umieszczamy teksty wspominające ks. Wojciecha ukazujące się w różnych massmediach. Cytując je korzystamy z umowy między redakcjami katolickich wydawnictw o wzajemnym cytowaniu swoich publikacji. Dołączamy również informacje o ks. Wojciechu zamieszczane dotychczas na stronach głównych Ruchu Światło-Życie www.oaza.pl .

  " ks. Wojciech Danielski: W słowie i w sakramencie
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  prezentacja książki "W słowie i w sakramencie" zawierającej wypowiedzi ks. Wojciecha Danielskiego
  http://www.oaza.pl/dokument.php?id=1026
  " Obchody 20 rocznicy śmierci ks. Wojciecha Danielskiego w Warszawie
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  zaproszenie na obchody 20 rocznicy śmierci ks. WOjciecha Danielskiego 11 12 2005 w Warszawie
  http://www.oaza.pl/dokument.php?id=1020

  " 20 rocznica śmierci ks. Wojciecha Danielskiego
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  zaproszenie na obchody 20 rocznicy śmierci ks. Wojciecha Danielskiego do Lublina 4 grudnia 2005
  http://www.oaza.pl/dokument.php?id=1019
  http://www.kul.lublin.pl/aktualnosci/05124.html

  " Świadkowie nadziei - Świadectwo z XXX Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  fragmenty świadectwa z XXX KO publikowane w serwisie www.oaza.pl
  http://www.oaza.pl/dokument.php?id=915

  " 18 grudnia 2004 - na Powązkach wspominamy ks. Wojciecha Danielskiego - moderatora krajowego zmarłego przed 19 laty
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  zaproszenie do uczestnictwa we wspomnieniu śmierci ks. Wojciecha Danielskiego 18 grudnia 2004 roku
  http://www.oaza.pl/dokument.php?id=883

  " Ukazał się 55. numer "Eleuterii"
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Zapowiedź kolejnego numeru pisma Eleuteria zawierającego tekst ks. Wojciecha Danielskiego "Nowa Kultura"
  http://www.oaza.pl/dokument.php?id=736

  " Msza na Powązkach - przed 18 rocznicą śmierci ks. Danielskiego
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  informacja o obchodach rocznicy śmierci ks. Wojciecha Danielskiego 13 grudnia 2003 roku
  http://www.oaza.pl/dokument.php?id=728

  " WARSZAWA: Msza św. w intencji ks. Wojciecha Danielskiego
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  zaproszenie na mszę św. w rocznicę śmierci ks. Wojciecha Danielskiego 13 grudnia 2003
  http://www.oaza.pl/dokument.php?id=719

  " Br. Marek Urbaniak FSC, Lubelscy święci - Człowiek paschalny
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  artykuł w Niedzieli lubelskiej nt. ks. Wojciecha Danielskiego
  http://www.niedziela.pl/xml.php?wyd=nd&doc=ed200316.xml&nr=136

  " Lublin: Nowe oazowe nazwy ulic
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  informacja o nadaniu ulicy nazwy ks. Wojciecha Danielskiego
  http://www.oaza.pl/dokument.php?id=291

  " Ćwiczenie wiary - rozmowa z ks. Henrykiem Bolczykiem
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Ks. Henryk Bolczyk wspomina początki pełnienia posługi moderatora krajowego - następcy ks. Wojciecha Danielskiego
  http://www.oaza.pl/dokument.php?id=215

  " XXVI Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie - relacja
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  fragment relacji z KO dotyczący wspomnień o ks. Wojciechu Danielskim
  http://www.oaza.pl/dokument.php?id=165

  " 15. rocznica śmierci ks. Wojciecha Danielskiego 10 grudnia 2000 - Dzień Wspólnoty w Warszawie
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  program obchodów 15 rocznicy śmierci ks. Wojciecha Danielskiego
  http://www.oaza.pl/dokument.php?id=122

  " W 15 rocznicę śmierci ks. Wojciecha Danielskiego
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  wspomnienie o ks. Wojciechu Danielskim na łamach Eleuterii
  http://www.eleuteria.oaza.pl/Eleuteria/44/index.html

  " Kalendarz Ruchu Światło-Życie na rok 2001
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  Każdy tydzień kalendarza jest opatrzony cenna myślą zaczerpniętą z wypowiedzi Założyciela Ruchu ks. Franciszka Blachnickiego i drugiego moderatora krajowego Ruchu - ks. Wojciecha Danielskiego.
  http://www.oaza.pl/dokument.php?id=115

  " Pogrzeb mamy ks. Danielskiego, drugiego moderatora krajowego Ruchu Światło-Życie
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  15 czerwca 2000 r. zmarła Irena Danielska, matka ks. Wojciecha Danielskiego
  http://www.oaza.pl/dokument.php?id=99

  " Prymas Polski przewodniczył Mszy św. w święto patronalne Ruchu Światło-Życie
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  informacja o spotkaniu ks. Prymasa Józefa kard. Glempa z Ruchem Światło-Zycie 9 stycznia 2000 roku w Warszawie
  http://www.oaza.pl/dokument.php?id=65

  " Prymas Polski: przypomnijmy Millennium
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  informacja o spotkaniu Ks. Prymasa Józefa kard. Glempa z Ruchem Światło-Życie

  " "Wspomnienie o ks. Wojciechu Danielskim" - zapowiedź
  Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy
  zaproszenie na obchody 10 rocznicy śmierci ks. Wojciecha Danielskiego

  Publikacje książkowe
  Poddział "Publikacje książkowe" zawiera prezentację książek mówiących o ks. Wojciechu Danielskim. Do wielu nie mamy jeszcze opisów - zapraszamy do współpracy. Aktualnie w spisie znajdują się następujące pozycje:
  " Tyle spraw zaledwie rozpocząłem... (2005)
  red. Maria Cocyk
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska
  " Ks. Wojciech Danielski - charyzmatyk Kościoła posoborowego (1996) (1995)
  Jerzy Józef Kopeć CP
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska
  " Życie uczynił liturgią (1995)
  Opr. Grażyna Wilczyńska
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska
  " Świadek tajemnic Pana (1995)
  Opr. Grażyna Wilczyńska
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska
  " Człowiek Paschalny - pożegnanie ks. Wojciecha Danielskiego. Dokumentacja
  pr. Zbiorowa
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska
  " [Ksiądz Doktor Wojciech Danielski : nekrologi, relacje z pogrzebu, wspomnienia] (1986)
  pr. zbiorowa
  Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska
  Opisana została tylko publikacja
  Tyle spraw zaledwie rozpocząłem... (2005)
  red. Maria Cocyk

  Galeria
  Prezentuje zdjęcia ks. Wojciecha Danielskiego, jak również zdjęcia okładek publikacji związanych z ks. Wojciechem.

  Zdjęcia ks. Wojciecha

  Książki ks. Wojciecha - okładki

  Książki o ks. Wojciechu - okładki

  Bibliografia
  Prezentujemy bibliograficzne zestawienie publikacji związanych z ks. Wojciechem Danielskim. Serdeczne "Bóg zapłać" p. mgr Ewie Borkowskiej za zweryfikowanie istniejących i przygotowanie dodatkowych opisów bibliograficznych publikacji związanych z ks. Danielskim.

  Aktualizacje
  Właśnie tutaj jesteś ;-)
  Dziękujemy za uwagę i poświęcony czas.

  Redakcja
  Ks. Arkadiusz Rakoczy - redakcja merytoryczna
  Agnieszka Dzięgielewska - redakcja merytoryczna
  Piotr Modliński - redakcja techniczna
  Anna Paczewska - redakcja graficzna