do góry  
  »  Codzienne zjednoczenie się kapłana z Chrystusem Sługą

Panie, Jezu Chryste,
mój jedyny MISTRZU ...


Panie, Jezu Chryste,
mój jedyny MISTRZU,
który mnie wezwałeś już w łonie Matki,
pociągnąłeś za sobą,
uczyniłeś swoim umiłowanym uczniem
i doprowadziłeś do tej chwili trwania
w świętym powołaniu.

Ty z miłości ku Ojcu, w Duchu Świętym
uniżyłeś się posłuszny Jego woli,
i wyzbyłeś się wszystkiego aż po śmierć krzyżową,
i zostałeś wywyższony w chwale zmartwychwstania.

Przyjmij także dzisiaj
mnie całego na służbę,
abym wstępował coraz doskonalej
w Twoje ślady.

Z miłości ku Tobie,
dla zbawienia Braci, moich Bliskich
i całego świata - przyjmuję
mój krzyż:
służby, trudu i cierpień dzisiejszych
z wiarą i nadzieją,
że przez to wszystko mogę się okazać
Twoim sługą,
i nawet w tym,
co niepomyślne i nieudane,
mogę być uczestnikiem
Twojego zbawczego krzyża
i Twojego zwycięstwa.

Zwyciężaj we mnie
nad moim egoizmem,
ambicją i samowolą.
Prowadź
mnie tylko Twoją drogą.
Nie daj mi tracić czas
i siły na to, co nie byłoby
Twoją wolą,
wedle której
prowadzisz mnie do pełni
zbawienia i życia,
jak doprowadziłeś oddaną Ci całkowicie
Służebnicę Pańską,
Maryję, Twoją Matkę.

Nie daj mi unikać zadań
będących próbą mojej słabości,
ale daj podjąć je zaraz
z wiarą i nadzieją,
że to Duch Święty
mnie do nich namaścił i posłał.

Nie daj, bym uciekał
od ludzi, którzy mnie potrzebują,
ani zajmował sobą ludzi,
których ja potrzebuję.
Spraw, abym im służył
z wielkodusznym poświęceniem
jako samemu Tobie,
który w nich do mnie przychodzisz
i abym był dla nich,
świadomie i mądrze, znakiem
Twojej obecności
i Twojej nieskończonej miłości
pragnącej wyzwolenia.

Nie daj mi nade wszystko
oderwać się od Ciebie,
który w tym wszystkim
na moje współdziałanie czekasz.

Zachowaj mnie mocą Twojego Ducha
w miłości Twojej aż do końca,
przez wierny udział w Twojej "nieustannej modlitwie,"
i w Eucharystycznej Ofierze,
ofierze całego siebie dla
Ojca
z Tobą
w Duchu Świętym.

Amen.

ks. Wojciech Danielski
Klemensów, wrzesień 1980r. i poprawki od końca 1981r.
przepisane: Tyniec 2.02.1982 r. (30-lecie obłóczyn w sutannę)

"INDUE ME DOMINE NOVUM HOMINEM
QUI SECUNDUM DEUM CREATUS EST
IN IUSTITIA ET SANCTITATE VERITATIS"

Podkreślenia i podpis to dzieło ks. Wojtka, źródło:
ks. Wojciech DANIELSKI, Duchem całym ... ,
Wydawnictwo "Światło-Życie", Lublin 1995.

Wszystkie...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy