do góry  
  »  Kantyk Symeona

Łk 2, 29-32, tłum. ks. W. Danielski

Więcej...  ]    
Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska

  »  Chrystus Pan karmi nas

muzyka: ks. J. Gelineau SJ, słowa: Magnificat, tł. ks. W. Danielski

Więcej...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy

  »  Radosna Światłości

hymn z II wieku współcześnie przetłumaczony i zaadoptowany w środowisku Ruchu Światło-Życie. Przetłumaczył go ks. Wojciech Danielski, muzukę napisała Gizela Skop

Więcej...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy

  »  O Ty co mieszkasz sam

Hymn Tamulów, tł. ks. Wojciech Danielski

Więcej...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy

  »  Głoś Imię Pana

sł. J. Neoander, m. Stralsund, tł. ks. Wojciech Danielski

Więcej...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy

  »  Śpiewajcie Panu pieśń Nowej Ziemi

V. Toscani, tł. ks. Wojciech Danielski

Więcej...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy

  »  Hymn św. Pawła o miłości

"gdyby św. Paweł pisał dziś do młodych"

Więcej...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy