do góry  
  »  Inicjacja liturgiczna w parafii

Przykłady komentarzy liturgicznych


Wielki Czwartek (Msza Wieczerzy Pańskiej) - Do I czytania
Baranek Paschalny to jeden z najgłówniejszych typów Starego Testamentu. Ma być zabity podobnie jak Chrystus, a pomazanie krwią jego ma być ocaleniem dla ludu. Sposób, w jaki spożywano baranka, w gotowości marszowej, to obraz eschatologicznego napięcia i ascetycznej postawy chrześcijan.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - Na rozpoczęcie liturgii
Liturgia dzisiejsza ukazuje nam Zmartwychwstanie Chrystusa z różnych stron: Ewangelia mówi o pustym grobie, odwalonym kamieniu, budzeniu się wiary. Pierwsze czytanie mówi o Zmartwychwstaniu w przepowiadaniu Kościoła, drugie o Zmartwychwstaniu jako zasadzie życia chrześcijan.

ks. Wojciech Danielski
(ks. W. Danielski, Triduum Paschalne. Podręcznik dla duszpasterzy i służby liturgicznej)
Pismo „Oaza” nr 31.
http://www.oaza.org.pl/polski/czasopisma/oaza/31/str34.html

Wszystkie...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy