do góry  
  »  ks. Franciszek Blachnicki, Liturgia w świetle tajemnicy Chrystusa Sługi

… Nie jest to na pewno przypadek, że drugim Moderatorem Krajowym ruchu był właśnie On - Człowiek Paschalny…

Więcej...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy

  »  Ks. Andrzej Madej OMI - "Tyle rozpocząłem"

Wspomnienie o ks. Wojciechu Danielskim

Więcej...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy

  »  Ks. Zbigniew Snarski, Być we wspólnocie

Moja relacja do Wspólnoty Chrystusa Sługi jest wpisana w życiowe doświadczenia.
Z Kaplicą Chrystusa Sługi związane jest moje doświadczenie dotyczące tzw. "świętych rozmów" z ks. Wojciechem Danielskim.

Więcej...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy

  »  Tomasz Moch: Życie uczynił liturgią - Homo Paschalis

Wielu z nas, kleryków, szybko przemykając korytarzem niedaleko profesorskiej piątki mija zdjęcie uśmiechniętego księdza. Wisi ono wśród zasłużonych absolwentów seminarium takich jak ks. Bozowski, Popiełuszko, czy wychowawców jak o. Miętek. Niestety, kiedy w rozmowie w seminarium pada jego nazwisko okazuje się, że towarzyszy temu często pytanie: „A kto to?”

Więcej...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy

  »  Barbara Głowoc, Katarzyna Jendralska, Justyna Sroka: Myśli o ks. Wojciechu Danielskim...

fragment Wieczornicy "ks. Wojciech Danielski - Homo Paschalis"
przygotowanej przez Basię Głowoc, Kasię Jendralską i Justynę Srokę

Więcej...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy

  »  Małgorzata Bonna: Wspomnienia o ks. Wojciechu na KO 2005

Wiele razy w czasie XXX Kongregacji Odpowiedzialnych przewijała się postać ks. Wojciecha Danielskiego.

Więcej...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy

  »  Grażyna Wilczyńska: Wielkanocny człowiek

Homo Paschalis - człowiek paschalny, człowiek wielkanocny - to jakby nowe imię nadane księdzu Wojciechowi Danielskiemu (1935 - 1985) przez przyjaciół po Jego odejściu do Pana.

Więcej...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy

  »  Teresa i Bernard Szczygielscy: Świadectwo poruszyło najgłębsze pokłady wspomnień…

... Zaproszony gość, Ks. Wojciech Danielski, mówił, kto to jest animator. To była nauka, której już nikt później nie poprawiał! Jego słowa utrwaliły się w nas na zawsze.

Więcej...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy

  »  Ks. Henryk Bolczyk: potrzeba świadków harmonii

Ks. Wojciech to świadek, który złożył ofiarę całkowitą.

Więcej...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy

  »  s. M. Laura – nazaretanka: Rozmiłowany w bliźnim - ksiądz Wojciech Danielski

Co powiedziałby do nas Ksiądz Wojciech dzisiaj? Pewnie przypomniałby nam, że "Pan Bóg wciąż chce w nas zobaczyć Swe podobieństwo" ,że "kiedy się schodzi z góry Przemienienia, to się ma język z każdym człowiekiem", że "wspólnota najbardziej się sprawdza, gdy widzimy wokół siebie bliźnich."

Więcej...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy

  »  Ks. Jan Sikorski: Oblat św. Benedykta

Jako kleryk ks. Wojciech Danielski w seminarium wprowadził zwyczaj przygotowywania przez "obaturę" codziennych komentarzy liturgicznych.

Więcej...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy

  »  Witold Kowalczyk: Moderator Domowego Kościoła

Ks. Danielski powierzył on posługę moderatora krajowego Domowego Kościoła ks. Stefanowi Patryasowi.

Więcej...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy

  »  Irena Kucharska: Tłumacz Liturgii Godzin

Ks. W. Danielski wiele swego czasu, wiedzy i talentu włożył w przetłumaczenie z łaciny dla nas, członków Ruchu Światło-Życie, tekstów Liturgii Godzin

Więcej...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy